VG PÅ KANDIDATUPPSATSEN!

Jag är så himla glad just nu. JAG FICK VG PÅ MIN KANDIDATUPPSATS!!!!! Vilket med andra ord betyder högsta betyg! Det trodde jag aldrig jag skulle lyckas med när jag slet med detta under hösten!
 
Examinatorn skrev detta omdöme:
"Linn Leneklint får betyget Väl godkänd för sin kandidatuppsats ”Effekter av att införa en Configuration Management Database. En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag” försvarad vid ett seminarium 2016-01-21.

Författaren har bedrivet en djup och omfattande studie där hon först gjort en undersökning av förväntade effekter, sedan implementerat och därefter undersökt upplevda effekter av en CMDB. Leneklint argumenterar inledningsvis för ett forskningsgap vilket gör att uppsatsen har hög relevans. Författaren bidrar både till tillämpning av ITIL som ramverk och utvärdering av effekter av dess tillämpning. Studien har hög trovärdighet. Det framgår dels hur samma studie kan upprepas kontinuerligt för att företaget och andra ska kunna följa upp effekter, dels vilka effekter som kan anses som "baseline" för vidareutveckling av kunskap om detta. 

Vid samma seminarium genomförde Leneklint en godkänd opposition."

Det känns så kul att få avsluta mina studier på detta vis. Det är personligen kul att ha fått ett VG, men även kul att se att jag bidragit med en givande studie! Detta arbete ska jag ta med mig, och faktiskt låta mig själv vara stolt över det! Nu ska jag njuta av denna känsla så länge jag kan! 

 
Visa fler inlägg